wstecz


Krótkie wyjazdy związane z działalnością Koła


2007 - Wyjazdy:

  • zbiornik zaporowy Domaniów, stawy rybne w Jedlińsku oraz Pilica k/Białobrzeg; obserwacje zimujących ptaków - 28.12.
  • Gdańsk, Hotel Oliwski; uczestnictwo w wystawie fotografii "Najpiękniejsze ptaki Pomorza" - 06.10.
  • stawy rybne w Bąkowcu (pow. kozienicki); liczenia migrujących ptaków wodnych - 02.10.
  • rezerwat "Ciszek", Kozienicki Park Krajobrazowy; liczenia ptaków lęgowych. Stwierdzono występowanie gatunków nielicznych m.in. zniczka, muchołówki białoszyjej, dzięcioła średniego i bociana czarnego - 01.06.
  • dolina Pacynki, otulina Kozienickiego Parku Krajobrazowego; liczenia ptaków lęgowych - 21.05.
  • rozlewiska w dolinie górnego Liwca; obserwacje koncentracji migrujących ptaków wodno - błotnych (głównie gęsi, siewek złotych złotych i czajek) - 21.03.


wstecz
* Zapraszamy do udziału w pracach Koła *
* Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: skno-ap.siedlce@wp.pl *

* *


Autor strony - vatson 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone