wstecz


Obóz ornitologiczny nad zbiornikiem Domaniów

Zalew Domaniów to ponad 400 hektarowy zbiornik położony w powiecie przytyckim, 20 km. na zachód od Radomia. Został utworzony na górnym odcinku rzeki Radomki w 2001 roku do celów retencyjnych i rekreacyjnych. Został wtedy okrzyknięty "radomskim morzem".
Na jego południowo-wschodnich obrzeżach, o okolicy tzw. cofki, we wrześniu 2007 roku prowadzone były prace związane z liczeniem i obrączkowaniem ptaków. Pierwsze próby obozowania, miały miejsce w roku poprzednim (2006), ale jak to zwykle bywa z pilotażowymi projektami, brakowało i ludzi i sprzętu. Skończyło się na tygodniowym obozie, który jednakże zaowocował ciekawymi obserwacjami ptaków i zdobytym doświadczeniem, które mogliśmy wykorzystać później, na poznanym dobrze terenie.
Organizatorami akcji byli: Dział Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomia oraz nasze uczelniane Koło Ornitologów (AP-Siedlce), pomocy w postaci sprzętu (przywieziony z obozu w Pawłowicach na Wisłą) udzieliła nam Grupa Badawcza Ptaków Wodnych "Kuling" z Gdańska.

Obóz trwał od 10 do 30 września, koncentrowaliśmy się na: codziennych liczenia ptaków wodno-błotnych - obserwację prowadzono z ustalonych wcześniej punktów oraz na odłowie i obrączkowaniu ptaków. Przed rozpoczęciem obozu, za główny cel postawiliśmy sobie chwytanie ptaków siewkowych, jednak czas, a przede wszystkim wysoki stan wody w zbiorniku zweryfikował nasze plany. Z 22 pułapek tunelowych do chwytania żerujących siewek, stanęło 6 sztuk - i to chyba tylko z powodu naszych nieokiełznanych ambicji, bo warunków do takiego typu odłowu niestety nie było przez cały okres trwania obozu.
Zmieniliśmy preferencję i do chwytania użyliśmy sieci ornitologicznych, rozstawionych zostało łącznie 16 sztuk (2 - sieci tzw."siewkowe", stanęły w zalanym wodą trzcinowisku, 14 - sieci "wróblaczych" rozstawiono w łozowiskach, trzcinowisku i na skraju lasu).

Za organizację pracy na każdym obozie odpowiada tzw. kierownik, będący licencjonowanym obrączkarzem, który podejmuje wszystkie decyzje związane z wyciąganiem ptaków z sieci i ich obrączkowaniem.
W ciągu dnia głównym zajęciem na obozie jest kontrolowanie sieci oraz wyciąganie i przynoszenie ptaków do obozu w celu ich zaobrączkowania. Obchody odbywają się od świtu do zmierzchu, co godzinę, a do pułapek tunelowych, co dwie godziny. Ostatni regularny obchód, przeprowadza się już po całkowitym zapadnięciu ciemności.
Obrączkowane ptaki są oznaczane co do gatunku, wieku i płci, notowany jest zestaw pomiarów biometrycznych, otłuszczenie oraz waga. Po wykonaniu takiego "zabiegu" ptaki są wypuszczane. Wszystkie te dane zapisywane są od specjalnego zeszytu obrączkarskiego.

W ciągu całego obozu, samo obrączkowanie ptaków trwało zaledwie 6 dni, było to podyktowane brakiem na punkcie obrączkarzy, którzy mogliby poświęcić swój czas na pobyt nad "radomskim morzem". Jedynymi, którzy odpowiedzieli na nasz apel i szczęśliwy zbieg okoliczności pozwolił im na przyjazd nad Domaniów byli: Wojtek Błędowski, Darek "Achill" Górecki.
W ciągu całego obozu w pracach wzięło udział 22 osoby, pieczę nad całym przedsięwzięciem sprawowali Jacek i Marek Słupkowie, oraz zarząd SKNO (Rafał Kuropieska i ja).

Udało się zaobrączkować 262 osobniki z 30 gatunków. Do najliczniej chwytanych należą rudzik Erithacus rubecula i trznadel Emberiza citrinella. Z grupy siewkowych obrączkowano kszyka Gallinago gallinago i bekasika Lymnocryptes minimus. Należy wymienić również gatunki schwytane, lecz nie obrączkowane: czyż, zimorodek, wodnik i cyraneczka.

Wyniki obrączkowania

Dnia 13.09 dokonano obserwacji łabędzia niemego Cyngus olor z obrożą (koloru żółtego) o numerze 68EE. Jak się okazało po otrzymaniu wiadomości ze Stacji Ornitologicznej, był to osobnik zaobrączkowany 04.10.2005 r. w miejscowości Piestany (48'34 N, 17'49 E) na Słowacji.

Zeszłoroczny obóz był pierwszą, po ponad dziesięcioletniej przerwie, tego typu inicjatywą w regionie, kolejna akcja obrączkowania połączona z obserwacjami ptaków odbędzie się już w tym roku, mamy nadzieję, ze potrwa znacznie dłużej (ok. 2 miesięcy), a ciekawy teren przyciągnie swym bogactwem miłośników przyrody i obozowania przy ognisku z gitara w ręku.

Marcin Łukaszewicz
* Zapraszamy do udziału w pracach Koła *
* Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: skno-ap.siedlce@wp.pl *

* *


Autor strony - vatson 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone