wstecz


Zalew Siczki

foto

Zalew Siczki; Marcin Łukaszewicz

Zbiornik zaporowy Siczki powstał w 1974 roku, na rzeczce Gzówce, wpadającej nieopodal Siczek do Pacynki. Miał on zapewnić dogodne miejsce wypoczynku dla mieszkańców Jedlni-Letnisko i pobliskiego Radomia.
I tak się stało, powstał wodny ośrodek rekreacyjny, z wypożyczalnią sprzętu pływającego oraz klub żeglarski, prowadzący na wodach zbiornika turnusy szkoleniowe.

foto

Zalew Siczki; Marcin Łukaszewicz

Na urok tego miejsca wpływ ma niewątpliwie Puszcza Kozienicka, której lasy graniczą ze zbiornikiem. Ściślej mówiąc, północną granicę zalewu stanowi rezerwat przyrody "Jedlnia", z pięknymi, blisko 200-letnimi sosnami zwyczajnymi. Na terenie rezerwatu Nadleśnictwo Radom utworzyło w ostatnich latach ścieżkę dydaktyczną, z tablicami informacyjnymi o przyrodzie i historii okolicy.
Zbiornik jest silnie eksploatowany przez turystów (głównie w miesiącach wakacyjnych), tak przez plażowiczów, jak i amatorów nocnych imprez na świeżym powietrzu. W okresie wiosna-jesień odbywają się niezliczone konkursy wędkarskie. I choć zwykle jest gwarno, a ludzie myślą tylko o swojej wygodzie, ptaki także odnalazły tu swoje miejsce bytu, stając się niezastąpionym elementem całej tej układanki.

foto

Zalew Siczki; Marcin Łukaszewicz

Zacznijmy od tych najważniejszych - lęgowych - gatunków, są to: pospolite kaczki krzyżówki, których samice w czerwcu bez problemu możemy oglądać podczas wodzenia ich kilkunastoosobowego potomstwo. Łyski - przystępują do lęgów, w zależności od roku, w liczbie 4-6 par. Są także dwie pary perkoza dwuczubego oraz jedna kokoszki.
Ostoją dla tych gatunków jest szeroki, trudno dostępny z brzegu pas trzcin, znajdujący się we wschodniej części zbiornika, od strony lasu. Z ptaków wróblowatych związanych z tym środowiskiem spotkamy trzciniaka, trzcinniczka oraz strumieniówkę.
W ciągu całego okresu lęgowego nad wodami zbiornika zauważyć możemy żerujące jaskółki dymówki, rybitwy rzeczne, łabędzie nieme, mewy śmieszki, czasami - prawdopodobnie - z doliny Wisły zalatują: mewa pospolita i srebrzysta, które jednak nie znajdują tutaj dogodnych miejsc do gniazdowania.

foto

Gęsi: zbożowa i białoczelna; Marcin Łukaszewicz

Wczesna wiosna i jesień to czas migracji ptaków, wtedy zjawiają się rozmaici goście: głowienka, czernica, płaskonos, świstun, cyranka, rybitwy czarna i białoczelna, mewa mała, brodziec piskliwy, łęczak czy zimorodek.
Zimą okoliczne krzyżówki zbierają się w stada, w ten sposób próbując przetrwać "gorszy czas", już tradycją jest, że wśród nich odnajdziemy dwie lub trzy nasze najmniejsze kaczki - cyraneczki.

foto

Gęsiówka egipska; Maciej Rębiś

Przełom 2006/2007 roku przyciągnął rzadszych zimujących gości były to gęsi: zbożowa i białoczelna. Jednak największym jak do tej pory "rarytasem" była obserwacja (uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej) w lutym tego roku gęsiówki egipskiej. Jest to ptak niezwykle egzotyczny. Większość pojawów w Polsce tego gatunku to uciekinierzy z niewoli. Jednakże i tak informacja o pobycie tego osobnika w Puszczy Kozienickiej wzbudziła zainteresowanie ornitologów, fotografów i lokalnych mediów.

foto

Gęsiówka egipska; Maciej Rębiś

Z nadzieją czekamy na kolejne ptasie atrakcje, na tym niepozornym, ale jakże sympatycznym i bliskim nam zbiorniku.

Marcin Łukaszewicz


wstecz
* Zapraszamy do udziału w pracach Koła *
* Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: skno-ap.siedlce@wp.pl *

* *


Autor strony - vatson 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone