wstecz


Stawy rybne w Siedlcach

foto

Stawy w Siedlcach; Rafał Kuropieska

Na obszarze środkowo-wschodniej Polski, który pozbawiony jest prawie zupełnie naturalnych jezior, stawy rybne odgrywają ważną rolę jako miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych.
Omawiane stawy znajdują się w dolinie rzeki Helenki - lewobrzeżnego dopływu Liwca - w środkowej części Niziny Południowopodlaskiej. Przylegają od północnego zachodu do granic administracyjnych Siedlec. Od strony wschodniej otoczone są łąkami, a od zachodniej polami i ogródkami działkowymi. Powierzchnia poprzecinanego groblami kompleksu wynosi nieco ponad 200 ha. Wielkość poszczególnych stawów waha się od 1 do 76 ha., a średnia głębokość wynosi 2 m.

foto

Stawy zimą; Marcin Łukaszewicz

Siedleckie stawy są jednym z najcenniejszych pod względem awifaunistycznym zbiornikiem wodnym na Mazowszu. Ze względu na bezpośrednie położenie w sąsiedztwie miasta, poczynając od roku 1970, aż do dziś stały się obiektem niemalże stałych obserwacji ornitologicznych, goszcząc na swoich groblach wiele pokoleń obserwatorów.

foto

Knieć błotna; Rafał Kuropieska

Wyniki uzyskanych badań są interesujące, w latach 1966-1998 stwierdzono gniazdowanie 47 gatunków ptaków wodno-błotnych i wróblowych związanych ze środowiskiem wodnym. Wśród badanych w Polsce stawów rybnych o zbliżonej powierzchni jest to wynik najwyższy.
Spotkać możemy 4 gatunki perkozów, bąka, wodnika, zielonkę, kokoszkę wiele gatunków kaczek (m.in. cyrankę, cyraneczkę, głowienkę, czernicę, krakwę i płaskonosa), łabędzie nieme oraz licznie przystępujące do lęgów łyski. Siewki reprezentują: czajka, rycyk i sieweczka rzeczna. Na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia istniała ogromna kolonia mewy śmieszki, liczbę gniazd szacowano na 10.000 sztuk. Po roku 2000 liczba ta zaczęła się zmniejszać, obecnie utrzymując się na poziomie ok. 150-300 gniazd.
Gniazda zakłada tu od kilku do kilkunastu par rybitwy białowąsej, jednej z najrzadszych krajowych gatunków rybitw. Niezaprzeczalnym królem trzcinowisk jest błotniak stawowy, którego w roku 1998 stwierdzono 12 gniazd. Spośród związanych z tym charakterystycznym środowiskiem ptaków wróblowych spotykamy: m.in. brzęczkę, podróżniczka, dziwonię, remiza i rzadkie wąsatki.

foto

Fragment kolonii lęgowej śmieszki; Rafał Kuropieska

Wiele lat obserwacji w okresie przelotów wiosennych i jesiennych dało następujące rezultaty: stwierdzono obecność 118 gatunków ( 106 wodno-błotnych, i 12 wróblowych). Jest ich tak dużo, że ograniczę się do przedstawienia tylko wyjątkowych rzadkości, są to: perkoz rogaty, czapla nadobna, czapla purpurowa, ibis kasztanowaty, gęś śnieżyca, bernikla białolica, kazarka, hełmiatka, podgorzałka, ogorzałka. Typowo morskie kaczki: edredon, lodówka i markaczka, szlachar, szczudłak, szablodziób, piaskowiec, biegus płaskodzioby, dubelt, szlamnik, kulik mniejszy, brodziec pławny, terekia, płatkonóg szydłodzioby oraz rybitwa wielkodzioba.

foto

Stawy zimą; Marcin Łukaszewicz

Stawy rybne to specyficzne zbiorniki wodne, gdzie ptaki odnalazły bezpieczne miejsce lęgów, oraz dogodny punkt przystankowy w trakcie migracji. Wizyta na nich to wielka ornitologiczna przygoda, do której gorąco zachęcam.

foto

Stawy w Siedlcach; Rafał Kuropieska

Marcin Łukaszewicz


Szczegółowe informacje w pracach:

  • Sachanowicz K., Goławski A, Tabor A. 1999. "Awifauna lęgowa stawów rybnych w Siedlcach w latach 1966-1998". Kulon 1-2: 55-63
  • Goławski A., Sachanowicz K., Rzępała M., Kot H., Tabor A. 2002 "Awifauna nielęgowa stawów rybnych w Siedlcach w latach 1971-2000” Kulon 1-2: 73-102
  • Kot H. 2004. "Jesienne przeloty ptaków na stawach siedleckich w latach 1974-1976". Kulon 1: 57-79


wstecz
* Zapraszamy do udziału w pracach Koła *
* Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: skno-ap.siedlce@wp.pl *

* *


Autor strony - vatson 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone