Studenckie Koło Naukowe Ornitologów AP Siedlce


Aktualności Działalność Obozy Publikacje Teren
Historia Skład Dołącz do nas! Galeria Linki


ROK Autor/Autorzy ARTYKUŁ NAUKOWY
czasopismo
Autor/Autorzy ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY
czasopismo

Nasze artykuły:


2010 Kryński K. Szpaki zimą?
Tygodnik Siedlecki nr 8
Parapura A. Kto ważniejszy przy karmniku?
Tygodnik Siedlecki nr 7
Kryński K. Sierpówka - orientalny przybysz z Półwyspu Bałkańskiego.
Tygodnik Siedlecki nr 6
Kryński K. Kilka słów o polnych kurkach.
Tygodnik Siedlecki nr 4
Kryński K. Zimowi goście.
Tygodnik Siedlecki nr 2
2009 Kryński K. Pospolity spryciarz.
Tygodnik Siedlecki nr 53
Łukaszewicz M. Zimowanie ptaków wodnych na Wiśle poniżej Dęblina w sezonie 2006/6007.
Kulon 14: 9-17
Kuropieska R. Kolejne stwierdzenie sępa płowego Gyps fulvus na Nizinie Mazowieckiej
Kulon 14: 125-126
Kryński K. Problematyczne dokarmianie kaczek i łabędzi.
Tygodnik Siedlecki nr 51
Kryński K. Sposoby podawania karmy.
Tygodnik Siedlecki nr 49
2008 Łukaszewicz M., Kuropieska R. Pierwsze stwierdzenie gęsiówki egipskiej Alopochen aegyptiaca na Nizinie Mazowieckiej.
Kulon 13: 104-105
Łukaszewicz M., Kozik R. Sprawozdanie z obozu ornitologicznego nad środkową Wisłą - Pawłowice 2007.
Kulon 13: 138-142
Łukaszewicz M., Kuropieska R. Zimowanie ptaków w krajobrazie rolniczym Równiny Radomskiej w sezonie 2005/2006.
Kulon 13: 94-101
2007 Łukaszewicz M., Kozik R. Sprawozdanie z obozu ornitologicznego na środkowej Wiśle - Pawłowice 2004-2006.
Kulon 12: 123-127
Słupek J., Łukaszewicz M., Kuropieska R. Sowy Stringiformes okolic Jedlni-Letnisko.
Kulon 12 : 93-96
Kozik R., Cieśluk P. Wyniki inwentaryzacji wybranych ptaków lęgowych koryta dolnej Narwi i przyległych zbiorników w roku 2005.
Kulon 12: 43-51
2006 Olszewski A., Gawroński J., Łukaszewicz M. Zimowe obserwacje pierwiosnka Phylloscopus collybita na Nizinie Mazowieckiej.
Kulon 11: 101-102
Łukaszewicz M. Gniazdowanie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida na stawach w Bąkowcu.
Kulon 11: 105-106
W.Meissner, M.Krupa, M.Remisiewicz, R.Krupa, P.Minias, K.Kaczmarek, T.Janiszewski, R.Włodarczyk, R Kozik, P.Rydzkowski, L.Kleinschmitd and A. Wojciechowski Results of fieldwork of Waders research stations working in Poland in 2004-2005.
The Ring 28, 1
Kozik R. Autumn migration of Waders Charadrii in the middle Vistula Villey in 2004- 2005.
The Ring 28, 1
2005 M.Ściborski, W.Meissner, R.Krupa, R.Włodarczyk, K.Kaczmarek, R.Bargiel, A.Wojciechowski, A.Raniczkowaska, R.Kozik, and J.Pietrasik Fieldwork results of wader research stations working in Poland in 2002-2003.
The Ring 27, 1
2003 Soćko B., Mitrus C. Zmiany jakościowe i ilościowe awifauny lęgowej stawów rybnych w Kołodziążu w ostatnich 35 latach.
Kulon 8: 11-20
Dmoch A., Cieśluk P., Godlewski M., Kozik R., Wyszyński R. Awifauna wschodniej części Puszczy Białej.
Kulon 8: 15-45
2002 Omelaniuk M., Kozik R. Liczenia lelka.
Kraska. Biuletyn MTOF. 8,1-2:42
1999 Dmoch A., Goławski A. Der Herbstzug der Wasservogel im Tal des Ili (Kasachstan).
Ornithologische Mitteilungen 51: 301-307
Sachanowicz K., Goławski A., Tabor A. Awifauna stawów rybnych w Siedlcach latach 1966-1998.
Kulon 4: 55-63
Sachanowicz K. Noclegowisko mew żółtonogich Larus fuscus pod Siedlcami.
Kulon 4: 76-77
1998 Dombrowski A., Hordowski I., Kasprzykowski Z., Goławski A., Rzępała M., Chmielewski S. O zmianach liczebności derkacza Crex crex we wschodniej Polsce.
Kulon 3: 105-108
Kasprzykowski Z., Goławski A. Występowanie bociana białego Ciconia ciconia na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu w latach 1984-1985 i 1994.
Kulon 3: 195-203
Mitrus C., Kuczborski R., Słupek J. Jesienny przelot brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w dolinie Bugu - dynamika i biometria.
Notatki Ornitologiczne 39: 13-25
Mitrus C., Kuczborski R., Słupek J. The autumn passage of the Wood Sanpiper Tringa glareola in the Bug Valley - dynamics and biometry.
Ring 20, 107-117
Mitrus C., Kuczborski R., Słupek J. Rapport on ringing and observations of waders at the Bug river (Central-Eastern Poland) in 1986-1990.
Ring 20, 73-76
1997 Kasprzykowski Z., Rzępała M. Lęgowy łabędź krzykliwy Cygnus cygnus pod Ostrołęką.
Kulon 2: 68-69
Kasprzykowski Z., Mitrus C. Gniazdowanie mewy pospolitej Larus canus w dolinie Dolnej Narwi i Dolnego Bugu.
Kulon 2: 67-68
Kasprzykowski Z. Metody oceny liczebności cietrzewi Tetrao tetrix.
Orlik 24: 6-9
Kasprzykowski Z. Wymieranie cietrzewia Tetrao tetrix na Równinie Kurpiowskiej.
Kulon 2: 63-65
Kasprzykowski Z., Goławski A. Anomalia w ubarwieniu pisklęcia rybitwy rzecznej Sterna hirundo.
Orlik 27: 12-13
Kasprzykowski Z., Goławski A. Plastikowe sznurki zagrażają także oknówkom Delichon urbica.
Orlik 22: 11
Goławski A. Kuźniak S., Dombrowski A., Tryjanowski P. Stan i zagrożenia polskiej populacji ortolana Emberiza hortulana na tle sytuacji gatunku w Europie.
Notatki Ornitologiczne 38: 141-150
Goławski A., Sachanowicz K. Występowanie mew Laridae w cyklu rocznym w Siedlcach.
Kulon 2: 41-46
Goławski A., Dombrowski A., Jędrzejewski M. Awifauna zalewu miejskiego w Siedlcach.
Kulon 2: 17-32
Goławski A. Anomalie w ubarwieniu czernic Aythya fuligula.
Kulon 2: 53-55
Sachanowicz K. Gniazdowanie kruka Corvus corax na moście kolejowym.
Kulon 2: 77-78
Sachanowicz K. Powietrzne manewry bąków Botaurus stellaris.
Orlik 28:7
1996 Michalak S. Duża koncentracja gęsi białoczelnych Anser albifrons w dolinie Liwca.
Kulon 1: 56
Sachanowicz K. Wczesne stwierdzenie zielonki Porzana parva na stawach w Siedlcach.
Kulon 1: 54-55
Goławski A. Obserwacja orzełka Hieraatus pennatus pod Siedlcami.
Kulon 1: 52-5.
Goławski A., Kasprzykowski Z. Duża koncentracja batalionów Philomachus pugnax pod Łomżą.
Kulon 1: 55
Goławski A., Kasprzykowski Z. Gniazdowanie bociana białego Ciconia ciconia w koloniach czapli siwej Ardea cinerea.
Orlik 18: 11
Goławski A., Sachanowicz K. Tokujšce perkozy rogate Podiceps auritius na stawach w Siedlcach.
Orlik 14: 4-5
Sachanowicz K., Romański W., Chyralecki P. Pierwsze obserwacje pliszki cytrynowej Motacilla citreola na Nizinie Mazowieckiej i Południowopodlaskiej.
Kulon 1: 51
Dombrowski A., Sachanowicz K. Gniazdowanie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrydus pod Siedlcami.
Kulon 1: 43-45
1993 Kasprzykowski Z. Za późno dla cietrzewi, za późno dla Omulwi.
Ptaki 2: 10-11
1992 Pyziołek G. Próba określenia składu pokarmu płomykówki (Tyto alba) na Nizinie Południowopodlaskiej.
WSR-P Siedlce
Kuczborski R., Mitrus C., Słupek J. Sprawozdanie z obozów naukowych Studenckiego Koła Ornitologów WSR-P w Siedlcach prowadzonych w dolinie środkowego Bugu w latach 1986-1990.
Notatki Ornitologiczne 33: 339-342
1987 Dombrowski A. Badania ilościowe na stawach rybnych - instrukcja badań.
WSR-P, Siedlce, 1-43
1986 Kot H. Awifauna lęgowa i przeloty wiosenne na stawach rybnych koło Siedlec.
Acta Ornithologica 22: 159-182
1985 Kot H. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie siemiatyckim w latach 1973-1974.
Jakubiec Z. (red.). Populacja bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce. Studia Naturae A, 28: 69-71
1983 Dombrowski A., Kot H. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków siewkowatych na środkowej Wiśle.
Notatki Ornitologiczne 24: 113-114
1982 Dombrowski A., Kot H. Badania nad rozmieszczeniem i liczebnością ptaków Niziny Południowopodlaskiej. Informacja wstępna i ogólne założenia badań.
Sekcja Ornitologiczna Koła Naukowego Biologów, WSR-P Siedlce
1981 Kot H. Materiały do awifauny Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
Notatki Ornitologiczne 22, 3-4: 17-30
1980 Dombrowski A. Uwagi metodyczne o liczeniu ptaków w krajobrazie rolniczym Podlasia na powierzchniach II - rzędu (10-20 km2).
Koło Naukowe Biologów, Sekcja Ornitologiczna, W-SRP, Siedlce pp.16
1976 Kot H. Obserwacje ornitologiczne w gospodarstwie rybackim Stara Wieś koło Siedlec.
Zeszyty Nauk. WSR-P w Siedlcach. Seria B. 1: 201-204
1973 Kot H. Terekia Xenus cinereus na Polesiu Lubelskim.
Not. Przyr. 7:80


Aktualności Działalność Obozy Publikacje Teren Historia Skład Dołącz do nas! Galeria Linki


* Zapraszamy do udziału w pracach Koła *
* Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: skno-ap.siedlce@wp.pl *

* *


Autor strony - vatson 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone